Nieuws

Van papierstroom naar samen terug aan tafel

De winst van ketensamenwerking volgens Annex bv

Afbeelding: Fred Heuts in één van de praktijkwerkruimtes bij Annex bv

 

Wij geloven dat iedereen het vermogen bezit om een bijdrage te leveren op de arbeidsmarkt. Iedereen heeft talent. Bij MTB creëren wij de ruimte om dat talent te ontdekken en om te leren werken. Dat doen we voor mensen met een arbeidshandicap en voor werkzoekenden voor wie de reguliere arbeidsmarkt vooralsnog een brug te ver is. De grote variatie aan bedrijven en bedrijfsactiviteiten onder de vlag van MTB maakt dat we een enorme verscheidenheid aan leer-werktrajecten en arbeidsplaatsen kunnen bieden. Deze dynamische werkomgeving, samen met de professionele begeleiding van ons team, geeft werknemers zicht op persoonlijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Zo maken we sámen het verschil voor iedereen die wil.

“Onze cliënten komen in feite altijd via een verwijzing van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) bij ons” vertelt Fred Heuts, Manager Praktijkdiagnostiek van Annex bv. “Wanneer iemand een uitkering aanvraagt, wordt er door SZMH allereerst getoetst of die aanvraag terecht is. Vervolgens wordt o.a. in kaart gebracht hoe lang iemand al werkeloos is en wat de werkfitheid van de cliënt is. Is een zelfstandige teruggang naar een baan mogelijk, of heeft de cliënt hier op wat voor manier dan ook ondersteuning bij nodig. Soms is die inschatting overigens moeilijk te maken. Bijvoorbeeld doordat het verhaal van de cliënt niet te toetsen is, of doordat de cliënt de taal niet spreekt. Wanneer die inschatting moeilijk te maken is, dan kan het team van Annex bv daarbij helpen.”

Annex bv heeft een team van professionals in huis met ieder zijn eigen specialismen. “Ervaart de cliënt bijvoorbeeld fysieke klachten, dan volgt een gesprek met de bedrijfsarts. Zijn de klachten van psychische aard, dan volgt een gesprek met onze psycholoog. Er wordt in ieder individueel geval gekeken wat de cliënt wel kan. Ook kunnen bepaalde testen inzicht verschaffen. Denk aan een intelligentietest, een beroepskeuzetest of een vaardigheidstest. Onze intelligentietest bijvoorbeeld geeft binnen 1,5u een nauwkeurig beeld van de hoogte van je IQ. Samen met de deelnemers werken we zo aan het vergroten van hun mogelijkheden op werk door het ontdekken van hun talenten, het schetsen van een reëel arbeidsmarktperspectief, de ontwikkeling van relevante competenties en de realisatie van persoonlijke doelen. Leidend hierin zijn de prestaties van de cliënt gedurende het traject.

 

Afbeelding: Het traject van Annex bv gevisualiseerd aan de muur in de werkplaats

 

Eén van de grote voordelen van de nauwere samenwerking in de keten is dat alle partijen (SZMH, Podium24, MTB, Annex bv) nu duidelijker op het netvlies hebben wie de cliënten zijn en waar hun talenten liggen. “Dat maakt dat we veel pro-actiever te werk kunnen gaan. Cliënten kunnen nu o.a. gematcht worden aan de diverse arbeidssectoren in relatie met hun werkfitheid. Dat is vervolgens het vertrekpunt om samen het gesprek aan te gaan met de cliënt. Alle ketenpartners hebben hierin een actieve rol, ieder vanuit hun eigen expertise. “Warme overdracht en de client niet meer loslaten”, noemen we dat”, aldus Fred. “Op deze manier wordt er nog meer maatwerk geleverd en kan de cliënt direct gekoppeld worden aan het juiste vervolgtraject in de meest kansrijke arbeidssector(en). Gingen we in het verleden uit van ‘trajecten die gevuld moesten worden’, nu gaan we uit van de cliënt en zoeken daarbij het juiste (ontwikkel)traject en/of de juiste arbeidsplek in de regio. Annex bv is voor cliënten dus altijd een tussenstation en nooit een eindstation. Zijn of haar persoonlijke situatie is het vertrekpunt, het gezamenlijk geschetste perspectief (met de benodigde ondersteuning van de ketenpartners in elke fase van het traject) het eindpunt.”

Wil u weten hoe wij talent verder ontwikkelen en zorgen dat mensen werkervaring opdoen?

Lees hier meer over de aanpak van ons Leerwerkbedrijf!

Deel dit verhaal

Bekijk ook:

Menu