Over MTB

De waarde van werk en werk van waarde

Twee invalshoeken die ogenschijnlijke tegenpolen zijn. De waarde van werk zien wij als invulling van een toekomstperspectief waarbij werk voldoening en zin geven en waarbij men meedoet in de maatschappij. Dat leidt automatisch tot werk van waarde. Mensen die hun talent ontwikkelen en doen waar ze goed in zijn leveren een bijdrage met economische waarde.

Iedereen bezit namelijk het vermogen een bijdrage te leveren. Iedereen heeft talent. Vanuit mogelijkheden creëren wij de ruimte om te leren werken. Wij beschikken over een groot aantal leer- en werkplekken in onze eigen organisatie. Plekken voor mensen met een arbeidshandicap, voor werkzoekenden voor wie de reguliere arbeidsmarkt vooralsnog een brug te ver is, kortom; voor alle mensen die gebaat zijn bij een nieuw perspectief in een op maat gemaakte terugkeer naar het arbeidsproces.

Missie

MTB is een sociaal ontwikkelbedrijf dat werkzoekenden begeleidt in hun persoonlijke ontwikkeling op weg naar een duurzaam toekomstperspectief in arbeid of maatschappelijke participatie. Tegelijkertijd vervult MTB als onderneming klantvragen van opdrachtgevers uit diverse sectoren.  Deze bedrijfsactiviteiten bieden de werkomgeving waarbinnen talentontwikkeling een dubbele opbrengst genereert. Zo vinden we de balans tussen sociale en economische doelen.

Visie

MTB geeft invulling aan haar missie op grond van de volgende kernwaarden:

 • Inclusie
  Talenten ontdekken en ontwikkelen vormt de rode draad in ons werk. Daarbij sluiten we niemand uit en wordt iedereen met respect bejegend. Met de juiste aandacht en ondersteuning worden mensen wie ze willen zijn, zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij, bij voorkeur in betaald werk. Onze focus op inclusiviteit komt tot uitdrukking in de door ons behaalde PSO 30+ certificering.
 • Maatschappelijke impact
  Als ondernemer met talenten van en gevoel voor mensen slaat MTB de brug tussen economische en sociale winst. Beide aspecten hebben impact op onze maatschappij. We geven iedereen, zonder uitzondering, de kans zich verder te ontplooien. Mensen zijn daardoor beter toegerust op een actieve rol in de samenleving en mogelijk op de arbeidsmarkt. Actief zijn levert een positieve bijdrage aan gezondheid en welzijn. Dat leidt meteen ook tot nieuw aanbod voor werkgevers met een personeelsvraag.
 • Duurzaamheid
  Duurzaamheid heeft bij MTB een meervoudige betekenis. In de samenwerking met andere partijen streven we naar langdurige relaties, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Samen zoeken we de verdieping richting verbetering. Met alles wat we doen geven we invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Enerzijds door het daadwerkelijk vormgeven van inclusiviteit, anderzijds door milieubewust onze bedrijfsvoering in te richten. Bij voorkeur werken we met klanten en producten die zich in de markt onderscheiden door duurzaamheidskenmerken.
 • Verbinding
  Samen sta je sterker en samen kom je verder. MTB zoekt de verbinding met organisaties die kennis en expertise kunnen toevoegen om zo de dienstverlening voor werkzoekenden en klanten te optimaliseren. Daarbij is onze scope heel breed. Van partners in de re-integratieketen, maatschappelijke organisaties en het onderwijs tot en met het bedrijfsleven en overheden.
 • Ondernemerschap  
  MTB is een onderneming die hoogwaardige producten en diensten van economische waarde levert aan de markt. We doen dit in vrije concurrentie met andere marktpartijen tegen marktconforme prijzen. Resultaatgericht werken zit in ons DNA. Onze bedrijven bieden tegelijk de infrastructuur waarbinnen diverse leerroutes voor werkzoekenden worden ingericht.
 • Flexibiliteit  
  Als organisatie zijn wij wendbaar en in staat mee te bewegen met de arbeidsmarktontwikkelingen en veranderende vraag van de opdrachtgevers.
 • Integriteit
  We zijn een betrouwbare en resultaatgerichte zakenpartner. Vanzelfsprekend is onze bedrijfsvoering adequaat ingericht zodat we handelen met overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. We doen wat we zeggen en zijn open en transparant. Afspraak is afspraak.

Diversiteit & inclusiviteit

Onze cultuur is gericht op ons maatschappelijke doel, mensgericht, toegankelijk, ondernemend en resultaatgericht. Onze manier van werken stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en vergroot het toekomstperspectief op werkgelegenheid en baankansen voor de meest kwetsbare mensen. We bieden de omstandigheden waarin (deze) mensen hun echte persoonlijkheid, talenten, motivaties en ook onzekerheden mogen én durven laten zien. Door mensen werk te laten verrichten dat bij hen past, dragen we actief bij tot een gezonde en respectvolle werkomgeving en geven we invulling aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet!

Menu