Nieuws

Ketenpartners hebben de smaak te pakken

Wie perspectief heeft, heeft de toekomst

Afbeelding: Joselle Pieters bij één van de horeca-projecten

 

Bij het begeleiden van mensen vanuit een uitkeringssituatie (terug) naar werk, vormt Podium24 van oudsher de sluitende schakel in de keten. Podium24 is de dienstverlener in arbeidsmarktprojecten, re-integratie, detacheren en uitzenden voor de regio Maastricht-Heuvelland. Het team van Podium24 adviseert, verbindt en verzorgt de werving en selectie voor ondernemers, met bijzondere aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Talent is er écht meer dan genoeg, kansen moeten we samen creëren”, aldus Joselle Pieters, Projectleider bij Podium24.

Podium24 kent de arbeidsmarkt en het werkgeversveld in de regio Maastricht-Heuvelland als geen ander. “Aan ons dan ook de taak tijdens de regelmatige overlegmomenten met onze collega’s uit de keten (Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, Annex bv en MTB) om baankansen voor kandidaten te signaleren. Dat kan op twee manieren. Ofwel matchen we de vraag van werkgevers met mogelijke kandidaten uit ons bestand. In de huidige krappe arbeidsmarkt echter komt het steeds vaker voor dat het kandidatenbestand nog niet goed aansluit bij de vraag van een werkgever en dan draaien we het om. Samen met de werkgever kijken we hoe we de vacature wél passend kunnen krijgen voor onze doelgroep. Om dit te kunnen doen moet je die doelgroep wel door en door kennen en daar ligt juist de kracht van de ketensamenwerking.”

Focus op kraptesectoren

Er werd altijd al samengewerkt tussen de diverse ketenpartners, maar die samenwerking is het afgelopen jaar sterk geïntensiveerd. “De lijnen zijn nu veel korter”, vertelt Joselle. “We hebben regelmatig overleg over openstaande vacatures en over kandidaten. Daarnaast werken we tegenwoordig meer en meer georganiseerd vanuit sectoren. Denk bijvoorbeeld aan kraptesectoren zoals horeca, leisure, en groen. Samen met werkgevers hebben we diverse projecten geïnitieerd om grotere groepen kandidaten gezamenlijk op te leiden voor een specifiek vak. Denk aan het project Metal@Work, waarbij deelnemers een fulltime opleiding met praktijk volgen tot metaalbewerker, inclusief baangarantie. Een sector waar de vraag groot is en voorlopig ook groot zal blijven. Daarom starten we regelmatig een nieuw project met een nieuwe groep deelnemers. De kandidaten leren het vak in één van de leerwerkbedrijven van MTB, of bij een werkgever in huis. Waarbij de ketenpartners zorgen voor de benodigde begeleiding.”

Te zien is dat werkgevers door de krapte op de arbeidsmarkt steeds flexibeler worden en meer bereid zijn om mee te denken in het herontwerpen van hun vacaturevraag. Wel is het soms een uitdaging om mensen na plaatsing gemotiveerd te houden. “Er is een grote begeleidingsbehoefte en daarom houden we nauw contact met zowel de kandidaten als met werkgevers. Zo proberen we kleine dingen die later tot grotere problemen zouden kunnen leiden, vroeg te signaleren. Denk bijvoorbeeld aan taal- of cultuurverschillen, waardoor mensen elkaar niet goed begrijpen. Een werknemer die haar leidinggevende nooit in de ogen kijkt bijvoorbeeld. In de cultuur van de werknemer een teken van respect, maar dat kan door een werkgever juist als onbeleefd worden ervaren. De begeleiding ná het matchen van kandidaat en werkgever is dus minstens net zo belangrijk als het voortraject. Het plaatsen van een kandidaat is voor ons ook geen doel op zich, het gaat juist om de duurzaamheid van die plaatsing. Daarvoor is het van belang om zowel de kandidaat als de werkgever op voorhand goed te kennen en daar helpt de ketensamenwerking enorm bij.”

Van vraag naar oplossing

“Door het opzetten van leerwerkbedrijven en projecten kunnen we sneller én gerichter dan voorheen mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt. We kijken daarbij naar het gewenste aantal nieuwe medewerkers en naar de bereidheid van het bedrijf in kwestie om samen te werken met de doelgroep. We gaan in gesprek met het bedrijf om de wensen en eisen te inventariseren. Vervolgens gaan we aan tafel met onze ketenpartners om te kijken hoeveel mensen er beschikbaar zijn voor zo’n project en wat er nodig is om deze mensen op te leiden voor het vak. Dan gaan we aan tafel met een opleider. We zien dat we tegenwoordig steeds meer mensen in ons bestand hebben die geen startkwalificatie hebben. Samen met MTB kijken we dan of we deze mensen middels een praktijkleerroute inclusief erkend praktijkcertificaat alsnog de benodigde handvaten kunnen bieden. Dat noemen we een voorschakeltraject.”

Het motto van Podium24 luidt ‘wij maken er werk van’ en dat gaat in 2022, samen met haar ketenpartners, niet anders zijn. “Zo staat er nu al voor maart en voor april een nieuw groenproject gepland en wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuw horeca-voorschakelproject, dat in het voorjaar gelanceerd wordt. Metal@Work krijgt komend jaar weer een vervolg en we gaan onderzoeken hoe we de groenvoorziening aan de wijndomeinen in Limburg kunnen koppelen. Het aantal wijndomeinen in onze regio en daarmee de vraag naar medewerkers neemt namelijk enorm toe. Ook weten we nu al dat we bij meerdere seizoensbedrijven in de leisure-industrie meer dan 50 mensen mogen plaatsen. Uiteraard laten we deze kandidaten buiten het seizoen ook niet los en doen we er alles aan om hen ook dan door te plaatsen naar een leuke baan. Want zoals gezegd, het gaat in de keten niet om het aantal plaatsingen, maar om de dúúrzaamheid van een plaatsing.”

Deel dit verhaal

Bekijk ook:

Menu