Nieuws

19 partijen verstevigen samenwerking aanpak lage basisvaardigheden

Meedoen in de maatschappij is belangrijk. Lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer horen daarbij. Dat noemen we basisvaardigheden. In Maastricht is naar schatting 13% van de inwoners laaggeletterd en 17% heeft lage basisvaardigheden. Om dit samen aan te pakken ondertekenden op donderdag 14 september 2023 de partijen van het Bondgenootschap Basisvaardigheden Maastricht-Heuvelland een nieuw convenant. Hierin staan afspraken over de samenwerking en hoe we inwoners gaan helpen. Ondertekenaars zijn de 6 gemeenten in Maastricht-Heuvelland, de bibliotheken uit deze gemeenten en overige partners.

Bij basisvaardigheden vinden alle gemeenten deze vijf punten belangrijk:

1. Het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen;

2. Makkelijke taal gebruiken zodat iedereen kan meedoen;

3. Opsporen van inwoners met weinig basisvaardigheden;

4. Meer mensen met Nederlands als moedertaal laten starten met onderwijs voor volwassenen;

5. Volwassenen met weinig basisvaardigheden helpen met scholing.

Samenwerking Maastricht & Heuvelland

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil graag dat gemeenten samenwerken met elkaar. En ook et werkgevers en maatschappelijke organisaties om Nederland vaardiger te maken. Al een aantal jaren werken we hier in Maastricht-Heuvelland aan. We willen nu een boost geven aan onze aanpak. Met het nieuwe convenant slaan we als regio de handen ineen om meer laaggeletterde inwoners te bereiken en helpen. Daarnaast verbindt iedere organisatie zich door ondertekening aan het leveren van een constructieve bijdrage. En aan het organiseren van draagvlak voor en betrokkenheid bij het onderwerp in de eigen organisatie.

Voor de ondersteuning van inwoners werken we steeds met een zogenaamd “camouflageaanbod”. Hierbij staat (klassikaal) leren centraal, maar werken we themagericht. . Een voorbeeld hiervan is de organisatie van kookgroepen die ervoor zorgen dat deelnemers recepten en ingrediënten leren lezen. Daarnaast is VISTA College een belangrijke partner voor het aanbieden van het volwassenenonderwijs.

Overzicht 19 partners

De partners die deelnemen zijn Gemeente Eijsden Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul, Stichting Trajekt, VISTA College, Stichting Lezen en Schrijven, Cubiss, Bibliotheek Gulpen-Wittem, Openbare Bibliotheek Meerssen, Centre Céramique, Bibliotheek Maastricht, Stichting Heuvellandbibliotheken, Kenniscentrum Empowerment Maastricht en Heuvelland, MTB, MEE Zuid-Limburg, Maastricht UMC+ en stichting ABC.

Deel dit verhaal

Bekijk ook:

Menu